Openbare laadpaal aanvragen Tilburg

laadpaal aanvragen tilburg

Ben jij een EV-rijder en ben je woonachtig in de gemeente Tilburg? Of heb jij een elektrische auto en kom je, bijvoorbeeld voor werkzaamheden, vaak in Tilburg? Opcharge helpt jou graag met het aanvragen van een openbare laadpaal in Tilburg. Daar helpt u ook andere gebruikers en EV-rijders bij!

Met behulp van de informatie die hieronder weergeven wordt, informeren wij jullie over de diensten van Opcharge. Om openbare laadpalen te realiseren is er een samenwerking met de gemeente Tilburg nodig. Wij hebben dit en staan jullie volledig bij in de aanvraag van een laadpaal in Tilburg.

 

oplaadpunten laadpalen tilburg

Voorwaarden van de gemeente

Alvorens een laadpaal kan worden geplaatst, bekijkt de gemeente Tilburg de aanvraag grondig. De aanvraag wordt beoordeelt op de noodzaak van het plaatsen van één of meerdere nieuwe laadpalen en hanteert daarbij verschillende criteria. De criteria waaraan voldaan moet worden zijn:

  • Binnen 150 meter van de aanvraag bevindt zich geen bestaande publieke oplaadpunt(en)
  • Het dichtstbijzijnde geplaatste laadpunt of laadlocatie heeft een gemiddeld gebruik van 900 kWh of meer per oplaadpunt in de afgelopen zes maanden.
  • Het dichtstbijzijnde geplaatste laadpunt of laadlocatie heeft meer dan drie unieke gebruikers per oplaadpunt in de afgelopen zes maanden.
100% Green dutch power

Vraag nu je gratis laadpaal aan voor jouw elektrische auto

icon-home

Openbare laadpaal in uw gemeente aanvragen

Geen eigen laadpaal of een eigen parkeerplaats? Vraag hier gratis een openbare laadpaal aan in de buurt van uw woonadres

openbare laadpunten aanvragen in tilburg door Opcharge

Hoe verloopt het aanvraagproces

Je hebt besloten om een laadpunt aan te vragen bij de gemeente Tilburg voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Er volgt een stappenplan van jouw aanvraagproces bij de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg hanteert het volgende proces voor het aanvragen van een oplaadpunt:

  • Een CPO verzoekt de gemeente Tilburg om een contract te sluiten waarin het CPO recht heeft de gemeente te verzoeken om privaatrechtelijke toestemming voor het plaatsen van laadstations
  • Nadat het contract is gesloten vraagt een CPO om toestemming voor het plaatsen van een laadstation en vraagt om daarvoor een verkeersbesluit te nemen
  • Vervolgens wordt het verzoek beoordeeld
  • Bij een goedkeuring neemt de gemeente een verkeersbesluit
  • Nadat het verkeersbesluit is genomen, kunnen we overgegaan tot een laadpaal plaatsen, exploitatie en beheren van de laadpunten

Locatiebepaling

Wanneer een aanvraag bij de gemeente wordt neergelegd, doet de aanvrager van de laadpalen een voorstel voor de exacte locatie. De gemeente beoordeelt vervolgens dit voorstel en gaat na of de locatie voldoet aan een aantal criteria.

De belangrijkste criteria is dat de ondergrond waar de potentiële laadpaal op geïnstalleerd dient te worden, eigendom is van de gemeente Tilburg. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor ondergronden buiten de gemeente. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de doorgang en veiligheid voor ander verkeer gewaarborgd blijft.

Mochten er reconstructies of andere infrastructurele werkzaamheden op de planning staan die de installatie van de laadpalen ongeschikt maken, gaan wij op zoek naar geschiktere locaties. Voor de aanvraag gedaan wordt, inspecteert Opcharge met een professionele blik naar de mogelijkheden voor diverse locaties. Met onze jarenlange ervaring in deze branche en het installeren van verschillende laadpalen, beschikken wij over de kennis van geschikte locaties voor de laadpalen.

lets green the city
Let's green the city!

Andere gemeenten waar Opcharge jou ondersteunt

Tilburg is niet de enige gemeente waar Opcharge actief is. Wil jij een openbare laadpaal aanvragen in Eindhoven, Breda, Leiden, Culemborg, Prinsenbeek of Helmond? Ook dan kun je bij Opcharge terecht voor ondersteuning. Bij OPCHARGE betaal je slechts per verbruikte kWh. Het maakt niet uit vanuit welke gemeente je stroom afneemt. De stroomtarieven per kWh die OPCHARGE hanteert zijn bij iedere laadpaal gelijk. Op onze laadpaal tarieven pagina vind je altijd de meest actuele tarieven. LET’S GREEN THE CITY!

Kosten en tarieven

In tegenstelling tot een eigen laadpaal, brengt een openbaar oplaadpunt aanvragen in de gemeente Tilburg geen kosten met zich mee. Ook de laadpaal laten installeren is volledig kosteloos voor jou. Zelfs het beheer van de laadpalen (denk aan het verzorgen van kabels, hardware en de hosting van de laadpalen) neemt Opcharge volledig voor eigen rekening.

Voor de openbare laadpalen in samenwerking met ons worden aangevraagd, doet Opcharge een grondige check op de locatie waar jij de installatie van de oplaadpunten graag uitgevoerd ziet worden. Wanneer in onze check naar boven komt dat de stroomaansluiting op de desbetreffende locatie niet voldoet aan de eisen, moet de stroomaansluiting versterkt worden. Deze kosten worden wel in rekening gebracht.

Opcharge hanteert wel stroomtarieven. Deze stroomtarieven die je gebruikt voor het opladen van jouw elektrische auto, zijn per gemeente verschillend. Ook de stroomtarieven, die je per kWh betaalt, fluctueren per gemeente ook steeds. Vandaar dat we jullie geen vast bedrag per kWh kunnen beloven. Een overzicht van de stroomtarieven in Tilburg is hier te vinden.

In deze gemeentes kun jij een laadpaal aanvragen

Een laadpaal aanvragen in jouw buurt?

Laadpaal aanvragen Dordrecht

Dordrecht

Wil jij een openbaar oplaadpunt aanvragen in Dordrecht voor elektrische auto's? Opcharge helpt je daar graag bij!

Laadpaal in jouw regio

Alle gemeentes

Heeft u een elektrische auto en geen eigen laadpaal op eigen terrein? Opcharge helpt jou bij het aanvragen van een laadpaal in deze gemeentes.