Nieuws 02 December 2021

Tweede helft 2021: Verdubbeling groei Opcharge

Vanaf 2030 mogen er in Nederland geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer verkocht worden. Randvoorwaarden is een goede laadinfrastructuur. De overheid zet in op in totaal 1,8 miljoen laadpunten. Op dit ogenblik staat de teller op 233.000. Dat betekent dat er vanaf nu per werkdag ruim 400 laadpalen bij moeten komen. Een flinke opgave waar Opcharge aan bijdraagt door als een partner op te treden voor gemeenten.

Persoonlijke aanpak werkt

Opcharge werkt aan de overheidsambities en ontzorgt (middel)grote en kleine gemeenten van aanvraag tot levering. De flexibele en innovatieve mentaliteit heeft in de tweede helft van dit jaar geleid tot een verdubbeling van het aantal geplaatste laadpalen. Gemeentes waar de palen onder andere zijn geplaatst zijn Eindhoven, Breda en Culemborg.

Partner van gemeentes

Ook in het nieuwe jaar wordt groei verwacht. “We voeren gesprekken met diverse gemeentes door heel Nederland. We zien dat steeds meer gemeentes vaart willen maken met laadinfrastructuur. Wij helpen hen met een concrete aanpak en maken met onze tool, de CO2 calculator inzichtelijk wat de nieuwe laadpalen opleveren voor de lokale klimaatdoelen. Zo proberen we voor gemeentes een partner te zijn en samen te werken aan gezamenlijke doelen,” aldus Pieter Haans, managing partner Opcharge.

Opcharge Honored with Prestigious Sustainability Award 2023 by the UK Department of Business and Trade!
Navigating the Storm: Opcharge’s Involvement in the BlueTusk Atlantic Ocean Challenge
Opcharge UK Partners with Flowbird to Revolutionise Electric Vehicle Charging Infrastructure