19 mei 2023

Leiden zet elektra-aansluitingen voor evenementen en markt ook in als oplaadpunt

Op het Ina Boudier-Bakkerplein bij winkelcentrum Stevensbloem in de Stevenshof zijn twee extra oplaadpunten voor auto’s, bestel-, vracht- en koelwagens of elektrische mobiele werktuigen bij gekomen. Op de elektra-aansluitingen die op donderdag stroom aan de markt leveren, zijn aansluitingen voor elektrisch opladen gemaakt.

De elektrakasten waren verouderd. Omdat ze toch opgeknapt moesten worden, is er gelijk een aansluiting voor elektrisch laden gemaakt. Zo maakt Leiden slim gebruik van de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De elektrakasten staan op punten waar in sommige gevallen stroom nodig is, in dit geval voor de markt op donderdag. Op andere dagen is de capaciteit nu volledig beschikbaar om auto’s op te laden. Mocht er tijdens de markt een auto aan het laden zijn, dan zorgt het systeem ervoor dat de stroom eerst naar de marktkramen gaat en laadt de auto langzamer op. Met het systeem kan nu ook digitaal het elektriciteitsgebruik worden bijgehouden. Voorheen ging dit handmatig.

Meer plekken in de stad volgen

Naast het Ina Boudier-Bakkerplein worden ook op zestien andere plekken in de stad de elektra-aansluitingen voor evenementen gebruikt om oplaadpunten te maken. Onder andere in het centrum. Ook de elektrakasten die eigendom zijn van Centrummanagement Leiden worden aangepast. Dit gebeurt in de komende zes maanden.

Zero emissiezone

Het uitbreiden van de bestaande elektra-aansluitingen voor evenementen en de markt is één van de maatregelen die de gemeente uitvoert om te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur. De gemeente doet dit om de stad voor te bereiden op de invoering van de zero emissiezone voor vrachtvervoer. Vanaf 2025 mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het Stationspleingebied van Leiden in. Dan krijgt Leiden als één van de ongeveer 40 gemeenten in Nederland een zero emissiezone.

Schone Lucht Akkoord

Om de bestaande elektra-aansluitingen voor evenementen en markten geschikt te kunnen maken als oplaadpunt, heeft de gemeente Leiden geld aangevraagd en gekregen vanuit de specifieke uitkering van het Schone Lucht Akkoord. Deze oplossing is een goed voorbeeld voor andere steden. 

Opcharge Honored with Prestigious Sustainability Award 2023 by the UK Department of Business and Trade!
Navigating the Storm: Opcharge’s Involvement in the BlueTusk Atlantic Ocean Challenge
Opcharge UK Partners with Flowbird to Revolutionise Electric Vehicle Charging Infrastructure